drewniany-dom-w-kozach

Dom w Kozach – rozbudowa

Inwestor postawił przed naszą firmą zadanie rozbudowy istniejącego małego domu drewnianego poprzez nadbudowę istniejącej części drewnianej o nowe drewniane poddasze oraz dostawienie z boku nowej większej części budynku. Zgodnie z zatwierdzoną koncepcją zdemontowano dach nad częścią istniejącą oraz pozostawiono parter na istniejących fundamentach, które były zbyt słabe dla obciążeń z nowej planowanej kondygnacji. Rozwiązanie to umożliwiło Inwestorowi zamieszkiwanie w części istniejącego parteru podczas prowadzenia dalszych prac budowlanych. W dalszej kolejności  nad pozostawionym parterem przerzucono nową konstrukcję stalową opartą na nowych fundamentach, umożliwiającą zabudowę nowego poddasza oraz nowego dachu.

Dodatkowo zaprojektowano nową murowaną część budynku z pomieszczeniem garażowym w parterze oraz częścią mieszkalną poddasza. Szczególną uwagę zwrócono na odpowiedni dobór fundamentów pod kątem zrównoważenia docelowych przewidywanych osiadań obu części budynku.


Dom przed rozbudową.