Biurowiec BPBP s.a. Bielsko-Biała

Przedmiotem projektu była modernizacja budynku biurowego z lat 60-tych.

Przedmiotem projektu było:

– modernizacja elewacji budynku,

– projekt zadaszeń wejściowych w konstrukcji stalowej,

– w ramach planowanych prac remontowych zaprojektowano demontaż części ścian nośnych oraz stropów, podparcie stropodachu nowymi elementami żelbetowymi i w dalszej kolejności dodatkową nową klatkę schodową,

– projekt aranżacji strefy sekretariatu,

– projekt zagospodarowania terenu wokół budynku w tym parkingów zewnętrznych.

Zaprojektowano elewację w systemach mieszanych, część elewacji jako wentylowana z płyt Cembrit, część w metodzie lekkiej mokrej. Abu uatrakcyjnić elewacje frontowe zaprojektowano jasną ramę z płyt Cembrit, w którą wpisano „pilastry” podkreślające rytm istniejących okien okien. Z obu stron budynku zaprojektowano zadaszenia wejść w konstrukcji stalowej obłożone płytami Cembrit.

Wokół budynku zaprojektowano dwa parkingi, bruki, małą architekturę, ogrodzenie i pylon informacyjny w konstrukcji żelbetowej.

Projektant architektury: mgr inż. arch. Kinga Siry   

Projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Siry, mgr inż. Katarzyna Konopka-Dyrek   

Koncepcja budynku.

Budynek przed modernizacją.