kamienica-scisla-zabudowa

Kamienica w Cieszynie


Założeniem projektu budynku usługowo-mieszkalnego w Cieszynie było wpasowanie się budynkiem w otaczającą zabudowę śródmiejską oraz w spadzisty i wielopoziomowy teren (sąsiednia działka za budynkiem znajduje się na poziomie około 3 m wyższym).

Działka na której zaprojektowano budynek znajduje się w centrum Cieszyna koło zabytkowej Studni Trzech Braci. Założeniem projektu było uformowanie bryły budynku tak aby wpasowała się w strukturę terenu, osiągnęliśmy to poprzez podzielenie głównej bryły budynku na kilka mniejszych, tak aby tworzyły wrażenie kilku kamienic połączonych ze sobą i tworzących wspólną pierzeję.  Zaprojektowaliśmy rozdrobnienie bryły, zróżnicowanie wysokości budynku oraz zastosowaliśmy zróżnicowanej kolorystyki, materiałów elewacyjnych i faktur.

W budynku znalazło siedzibę nasze biuro projektowe  MZ-Projekt – architekt i konstruktor w mieście Cieszyn.

Budynek okazał się bardzo wymagający dla projektanta konstrukcji – posadowiony został na 2 metrowym nasypie za pomocą studni. Z tyłu budynku znajduje się zabytkowy kamienny mur oporowy, który wymagał napraw oraz podbicia fundamentem oraz zastosowania odpowiedniej izolacji.  Sąsiednie budynki posiadały fundamenty o głębokości 20 cm oraz  woda gruntowa znajdowała się 10 cm poniżej poziomu terenu (źródło ze studni Trzech Braci), wymagało to także odpowiedniego rozwiązania.


Projektant architektury: mgr inż. arch. Kinga Siry

Projektant konstrukcji i kierownik budowy: mgr inż. Roman Siry


Działka wcześniej.