hala-poprzemyslowa-sklep

Zmiana sposobu użytkowania w Bielsku – Białej

Dla planowanej zmiany sposobu użytkowania dawnego budynku przemysłowego zakładów włókienniczych Merilana w Bielsku – Białej na sklep wielkopowierzchniowy wykonano następujące prace :

– ekspertyzę techniczną pod kątem planowanej zmiany sposobu użytkowania,

– koncepcję architektoniczną,

– wstępny projekt koniecznych wzmocnień oraz planowanych wyburzeń dla których opracowano wstępny kosztorys,

– uzyskano warunki zabudowy dla planowanej Inwestycji,

– pełnobranżowy projekt budowlany.