Projekt podziału fizycznego budynku (wyodrębnienie lokalu).

Wykonujemy projekt podziału fizycznego budynku (wyodrębnienia lokalu/li), polegający na:

– przygotowaniu inwentaryzacji budynku,

– przygotowaniu dokumentacji wskazującej podział budynku na poszczególne lokale oraz części wspólne,

– wykonaniu wymaganych uzgodnień,

– złożeniu dokumentacji do organu nadzoru architektoniczno-budowlanego o stwierdzenie samodzielności lokali w celu wydania zaświadczenia o samodzielności lokali,

– zgodnie z ww dokumentacją oraz zaświadczeniem o samodzielności lokali notariusz sporządza akt notarialny o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

Projekty podziału fizycznego budynku – Cieszyn, Bielsko-Biała, Skoczów, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Tychy, Żywiec i miejscowości okoliczne.