rewitalizacja-terenu-poprzemyslowego-bielsko-biala

Przebudowa budynków Mleczarni w Bielsku – Białej

W bliskim sąsiedztwie centrum handlowego Sfera znajdują się dawne zabudowania zakładów mleczarskich w Bielsku – Białej, przedmiotem projektu była rewitalizacja terenu Mleczarni wraz z zabytkowym budynkiem administracyjnym.

Zgodnie z założeniem projektowym w miejscu dawnych zakładów miał powstać kwartał handlowo – biurowy z parkingiem zewnętrznym.

Zaprojektowano  nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowego oraz remont jego zabytkowej elewacji, strefa wejściowa została przeszklona, natomiast cały budynek został nadbudowany o jedna kondygnację.

Na placu wewnętrznym zaplanowano rozbiórki starych budynków techniczno-magazynowych w miejscu których zaprojektowano miejsce na hotel i lokale handlowe. W części z istniejących budynków zaplanowano nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania z usługowej na handlową. Plac wewnętrzny został przeznaczony na parking oraz komunikację pieszą między budynkami.

W zabytkowym budynku biurowym wykonano ekspertyzę techniczną budynku.

Budynki przed przebudową.

Projektant: mgr inż. arch. Kinga Siry, mgr inż. arch. Seweryn Sapiński

Konstruktor: mgr inż. Roman Siry