Dom jednorodzinny w Kozach – przebudowa

Realizacja

Projekt

Bazą wejściową dla opracowania projektowego była istniejąca połowa budynku z kondygnacjami: piwniczną, parteru oraz poddasza nieużytkowego (wysokość ok. 180cm ) ze stropodachem pełnym zasypywanym żużlem ( dom w kształcie kostki ). Pozyskane zlecenie obejmowało wykonanie projektu domu, w tym doprojektowanie drugiej części budynku na istniejących fundamentach, przebudowa istniejącego dachu i poddasza wraz z nadaniem budynkowi nowej formy architektonicznej oraz ze zmianami pozwalającymi osiągnąć status budynku energooszczędnego. Wykorzystując naturalny spadek terenu wzdłuż budynku doprojektowano zadaszenie nad parkingiem dla samochodów.

Dom przed przebudową

Przebudowa budynku w trakcie realizacji

Architekt (nadzór autorski): mgr inż. arch. Kinga Siry

Konstruktor: mgr inż. Roman Siry