Budynek mieszkalno-usługowy

Budynek mieszkalno – usługowy

Projektant: mgr inż. arch. Kinga Siry