Przebudowa budynku z lat 90

Przebudowa budynku z lat 90

…….

Budynek przed przebudową.

Projektant : mgr inż. arch. Kinga Siry