Przebudowa garażu na budynek usługowy

Przebudowa garażu

Poniżej budynek przed przebudową.

Projektant: mgr inż. arch. Kinga Siry