Konstrukcja stalowa elewacji parkingu w Oświęcimiu

Nasze biuro inżynierskie zaprojektowało konstrukcję stalową podtrzymującą klinkierową elewację parkingu Park & Ride w Oświęcimiu.

Zlecenie na Projekt Wykonawczy pozyskano z BPBP s.a. – Generalny Wykonawca obiektu.
Rozwiązanie zaprojektowano wspólnie z firmą Wacc Projekt, która udostępniła swoje wieloletnie doświadczenie wykonawcze z wykonywanych przez nią wcześniej fasad aluminiowych.
Zaprojektowane przez nas rozwiązanie spełnia aktualne wymogi Warunków Technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczących trwałości konstrukcji podczas akcji ratowniczej wg wymagań Eurocode.