Elektrownia Bełchatów – modernizacja Budynku Suspensji

Dla naszego Zamawiającego firmy Energoprojekt Katowice wykonaliśmy Projekt Wykonawczy gospodarki remontowej Budynku Suspensji.  Zakres objejmował zaprojektowanie kompletu konstrukcji wsporczych wraz z belkami jezdnymi dla nowych wciągników, wydłużenie istniejącej w kondygnacji parteru suwnicy ze wzmocnieniem istniejących belek suwnicowych ( zwiększenie tonażu nowej suwnicy ) oraz zaprojektowanie dodatkowych konstrukcji wsporczych z belkami suwnicowymi dla nowej suwnicy w nawie bocznej. Zadanie podzielono na 3 etapy wykonawcze wprowadzając także system tymczasowych – przesuwnych odbojów suwnicowych. Elementy wy-konstruowano w oparciu o archiwalną dokumentację stalową budynku zakładając szeroki zakres przekładek oraz elementów dodatkowych pozwalających na dopasowanie do elementów istniejących.