elektrownia-jaworzno-III-nadzor

Elektrownia Jaworzno III Tauron – nadzór autorski

W ramach pracy dla naszego partnera Energoprojekt Katowice od dnia 1 kwietnia 2016 r. do końca grudnia 2018 r. mgr inż. Roman Siry sprawował nadzór autorski z ramienia Generalnego Projektanta bezpośrednio na budowie w Jaworznie w następujących zakresach :
1) nad obiektami wykonywanymi przez Rafako/SPV tj. :
– Budynki główne Kotłowni i Maszynowni,
– Budynek Nawy Elektrycznej,
– Pylony nr 1, nr 2,
– Obiekty wyprowadzenia mocy oraz stanowiska Trafo,
– Obiekty IOS w ramach zleconego opracowania do EPK ( absorber, eurosilo, estakady ),
– Gospodarka kablami na przedpolu Maszynowni,
2) nad obiektami wykonywanymi przez Tauron-Serwis :
– obiekty nawęglania w okresie od VII 2017r,
3) nad obiektami wykonywanymi przez Instal Kraków :
– gospodarka olejowa – budynki, zbiorniki, stacja wyładowcza