Jaworzno III fundamenty nowego bloku energetycznego


Wspólnie z naszym Partnerem firmą Energoprojekt Katowice wykonaliśmy dla Rafako / Tauron projekt wykonawczy  masywnej płyty fundamentowej budynku Kotłowni – posadowienie bloku energetycznego 1000MW  w Elektrowni Jaworzno III.  Zakres prac obejmował :

– koordynację palowania oraz ścian barreta w celu uzyskania optymalnych oraz nie przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych osiadań kotła, bunkrów oraz konstrukcji drugorzędnej Budynku Kotłowni,

– analizę statyczną płyt fundamentowych wraz z cokołami w fazach realizacji, montażu oraz docelowej eksploatacji,

– analizę wpływu temperatury na blok fundamentowy masywny w fazie wykonania ( pielęgnacja ), w fazie montażu Budynku Kotłowni w okresie letnim – zimowym oraz w fazie docelowego obciążenia temperaturą podczas projektowanej eksploatacji budynku,

– obliczenia wytrzymałościowe z doborem zbrojenia, wy-konstruowanie wkładek zbrojarskich zbrojenia głównego, dobór oraz wy-konstruowanie zbrojenia przeciwskurczowego,

– koordynacja prac grupy inżynierów oraz techników wprowadzających zbrojenia w model 3d,

Energoprojekt Katowice współpraca przy projekcie Elektrowni Jaworzno.

– wytyczne dla dostawcy betonu dotyczące odpowiedniego doboru mieszanki ograniczającej skurcz elementu,

– obliczenia statyczne oraz wy-konstruowanie zbrojeń wewnętrznego zbiornika ścieków,

– obliczenie oraz wy-konstruowanie w płycie fundamentowej dodatkowych cokołów dla tymczasowych żurawi Wilbert (145m wysokości) służących do wznoszenia budynku kotłowni,

– prowadzenie koniecznych nadzorów autorskich oraz bieżące odpowiedzi na zapytania z budowy,

Zużycie betonu na płytę fundamentową :  25000 m3 – betonowanie bez przerw roboczych

Zużycie stali na płytę fundamentową : 2750 ton

Projektant: mgr inż. Roman Siry

Projektant sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kowalczyk – EPK