Elektrownia Jaworzno III Tauron fundamenty żurawi Wilbert -wznoszenie budynku kotłowni

Wspólnie z naszym Partnerem firmą Energoprojekt Katowice wykonaliśmy dla Rafako / Tauron projekt wykonawczy  fundamentów tymczasowych K3, K5, K6 dla żurawi Wilbert ( 145m wysokości ) służących do montażu konstrukcji głównej kotła oraz budynku Kotłowni bloku energetycznego 1000MW w Elektrowni Jaworzno III.  Zakres prac obejmował :

– palowanie ,

– analizę statyczną fundamentów wraz z dozbrojeniem na wyrywanie stojaków Wilbert,

– analizę wpływu temperatury na blok fundamentowy masywny w fazie wykonania ( pielęgnacja ),

– obliczenia wytrzymałościowe z doborem zbrojenia, wy-konstruowanie wkładek zbrojarskich zbrojenia głównego, dobór oraz wy-konstruowanie zbrojenia przeciwskurczowego,

– koordynacja prac grupy inżynierów oraz techników wprowadzających zbrojenia w model 3d,

– wytyczne dla dostawcy betonu dotyczące odpowiedniego doboru mieszanki ograniczającej skurcz elementu,

Zużycie betonu na każdy fundament :  150 m3 – betonowanie bez przerw roboczych

Zużycie stali na każdy z fundamentów : 20  ton

Projektant: mgr inż. Roman Siry