Spichlerz przy Dworze Kossaków w Górkach Wielkich

Projekt przebudowy i remontu starego Spichlerza Dworskiego wykonany został na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z firmą Inwus sp. z o.o.

Architektura: mgr inż. arch. Kinga Siry

Konstrukcja: mgr inż. Roman Siry

Budynek przed remontem.