Viessman Technika Grzewcza sp. z o.o. Legnica-adaptacja istniejącej hali przemysłowej na potrzeby nowej linii technologicznej

..