Elektrownia Opole PGE – fundamenty nowych bloków energetycznych nr 5,6 – 2 x 900MW

Wspólnie z naszym Partnerem firmą Energoprojekt Katowice wykonaliśmy dla GE Alstom / PGE projekty wykonawcze masywnych fundamentów płytowych budynków Kotłowni – posadowienie bloków energetycznych nr 5 oraz 6 w Elektrowni Opole.  Zakres prac obejmował :

– koordynację palowania w celu uzyskania optymalnych oraz nie przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych osiadań kotła, bunkrów oraz konstrukcji drugorzędnej Budynku Kotłowni,

– analizę statyczną płyt fundamentowych wraz z cokołami w fazach realizacji, montażu oraz docelowej eksploatacji,

– analizę wpływu temperatury na blok fundamentowy masywny w fazie wykonania ( pielęgnacja ), w fazie montażu Budynku Kotłowni w okresie letnim – zimowym oraz w fazie docelowego obciążenia temperaturą podczas projektowanej eksploatacji budynku,

– obliczenia wytrzymałościowe z doborem zbrojenia, wy-konstruowanie wkładek zbrojarskich zbrojenia głównego, dobór oraz wy-konstruowanie zbrojenia przeciwskurczowego,

– koordynacja prac grupy inżynierów oraz techników wprowadzających zbrojenia w model 3d,

– koordynacja z Alstom układu sieci oraz studni elektrycznych,

– wytyczne dla dostawcy betonu dotyczące odpowiedniego doboru mieszanki ograniczającej skurcz elementu, dobór warstw poślizgowych,

– wy-konstruowanie zbrojeń posadzek oraz kanałów ścieków,

– obliczenie oraz wy-konstruowanie w płycie fundamentowej dodatkowych cokołów dla tymczasowych żurawi Wilbert ( 145m wysokości ) służących do wznoszenia budynku kotłowni

– prowadzenie koniecznych nadzorów autorskich oraz bieżące odpowiedzi na zapytania z budowy,

Zużycie betonu na płytę fundamentową :  22450 m3 – betonowanie bez przerw roboczych

Zużycie stali na płytę fundamentową : 2500 ton

mgr inż. Roman Siry – współprojektant, sprawdzający